1234
 • Właściwość
 • Poradnik dla wierzyciela
 • Licytacje nieruchomości
 • Licytacje ruchomości
 • Poradnik dla dłużnika
 • Dokumenty do pobrania
 • Przydatne linki
 • Kontakt
 • Właściwość

  Komornik Sądy przy Sądzie Rejonowym w Iławie jest właściwy do prowadzenia postępowań na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Iławie (art. 7 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji).

  Obszar działania kancelarii obejmuje:

  • Gminy miejski: Iława, Lubawa
  • Gminy miejsko-wiejskie: Kisielice, Susz , Zalewo
  • Gminy wiejskie: Iława, Lubawa

  Komornicy działający w obrębie właściwości Sądu Rejonowego Iławie mają wyłączność egzekucji z:

  • nieruchomości (gruntowe, budynkowe, lokalowe),
  • ułamkowej części nieruchomości,
  • prawa użytkowania wieczystego,
  • spółdzielczego własnościowe prawo do lokalu (ograniczone prawo rzeczowe)

   

   

  Zgodnie z art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wierzyciel ma prawo wybrać Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Iławie do prowadzenia egzekucji na pozostałym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poza rewirem – właściwością Sądu Rejonowego w Iławie. W takim przypadku wierzyciel dokonując wyboru komornika składa oświadczenie w treści wniosku egzekucyjnego, iż "korzysta z prawa wyboru komornika w trybie art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji".


  Copyright © 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Projekt i wykonanie: Studio reklamy ADGRAPE.
  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński
  Właściwość Komornika