Home / Licytacje / Licytacje nieruchomości

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński prowadzący kancelarię w Iławie przy ul. Kopernika 4C/1A, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 26.02.2020 r. w Sądzie Rejonowym w Iławie przy ulicy Kopernika 4B w sali nr A203 odbędzie się licytacja:

o godzinie 9:00 nieruchomości położonej w miejscowości Jędrychowo, gm. Kisielice, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 35150/7 stanowiącej niezabudowane działki gruntu nr 198/21, 392 o łącznej powierzchni 8,3081 ha (grunty orne IIIb, IVa i b oraz pastwisko). Nieruchomość stanowi własność Bartosza Miłosz

cena oszacowania 404.000,00 zł

cena wywołania na I licytacji 303.000,00 zł

o godzinie 9:15 nieruchomości położonej w miejscowości Wola, gm. Kisielice, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 41109/0 stanowiącej niezabudowane działki gruntu nr 4/3, 4/1 o łącznej powierzchni 8,8781 ha (grunty orne IIIb, Iva i b). Nieruchomość stanowi własność Bartosza Miłosz. Nieruchomość obciążona prawem dożywocia.

cena oszacowania 455.000,00 zł

cena wywołania na I licytacji 341.250,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank BNP Paribas SA 68 16001462 1819 4842 2000 0001 do dnia 25.02.2020 r. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00. UWAGA: od 1.01.2016 r. został uchylony art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączający z opodatkowania sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym.


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński prowadzący kancelarię w Iławie przy ul. Kopernika 4C/1A, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 27.02.2020 r. w Sądzie Rejonowym w Iławie przy ulicy Kopernika 4B w sali nr A236 odbędzie się licytacja:

o godzinie 10:30 nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Gierszewskiego 6, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I KW 14379/5 stanowiącej działkę gruntu nr 197 o pow. 0,0314 ha zabudowaną budynkiem jednorodzinnym w zabudowanie bliźniaczej I piętrowym o pow. użytkowej 100 m2. Budynek podpiwniczony. Nieruchomość stanowi własność Tadeusza Wolanickiego.

cena oszacowania 165.000,00 zł

cena wywołania na I licytacji 123.750,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank BNP Paribas SA 68 16001462 1819 4842 2000 0001 do dnia 26.02.2020 r. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00. UWAGA: od 1.01.2016 r. został uchylony art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączający z opodatkowania sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym.

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński prowadzący kancelarię w Iławie przy ul. Kopernika 4C/1A, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 5.03.2020 r. w Sądzie Rejonowym w Iławie przy ulicy Kopernika 4B w sali nr A236 odbędzie się licytacja:

o godzinie 10:40 nieruchomości położonej w miejscowości Tuszewo, gm. Lubawa, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 29486/6 stanowiącej działkę gruntu nr 24/4 o powierzchni 0,2973 ha (grunty orne IIIb, V oraz pastwisko) zabudowaną budynkiem mieszkalnym parterowym w poddaszem użytkowym, podpiwniczony o powierzchni użytkowej 147,12 m2. Piwnica 35,67 m2. Nieruchomość stanowi własność Adama Kowanda

cena oszacowania 303.000,00 zł

cena wywołania na I licytacji 227.250,00 zł

o godzinie 11:00 nieruchomości (łącznie 3 udziałów po 1/3) położonej w Lubawie przy ul. Wojska Polskiego, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 48081/6 stanowiącej lokal mieszkalny nr 3 w budynku wielorodzinnym nr 12 o powierzchni 66,30 m2 Nieruchomość stanowi własność Tamary Rudnickiej, Anny Kowalskiej, Jarosława Kurlenda

cena oszacowania 168.000,00 zł

cena wywołania na I licytacji 126.000,00 zł

o godzinie 11:15 wydzielonych z nieruchomości położonej w miejscowości Jerzwałd, gm. Zalewo, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 19319/2 działek gruntu. Nieruchomość stanowi własność Ewy i Andrzeja Leniec:


działka nr 264: powierzchnia 1,1408 ha, niezabudowana, grunt orny (w większości klasa IV, 8% to nieużytek)

cena oszacowania 60.000,00 zł

cena wywołania na I licytacji 45.000,00 zł

działka nr 260: powierzchnia 0,6805 ha, niezabudowana, grunt orny (w większości klasa III i IV, 20% V)

cena oszacowania 32.000,00 zł

cena wywołania na I licytacji 24.000,00 zł

działka nr 258: powierzchnia 1,6268 ha, niezabudowana, grunt orny (klasa IVa i IVb)

cena oszacowania 86.000,00 zł

cena wywołania na I licytacji 64.500,00 zł

działka nr 247/2: powierzchnia 1,5195 ha, niezabudowana, pastwisko (klasa III i IV), brak dostępu do drogi publicznej

cena oszacowania 72.000,00 zł

cena wywołania na I licytacji 54.000,00 zł

działka nr 231: powierzchnia 4,9938 ha, niezabudowana, pastwisko, łąka (III i IV), ok 0,20 ha nieużytki i las

cena oszacowania 251.000,00 zł

cena wywołania na I licytacji 188.250,00 zł

działka nr 236/2: powierzchnia 0,5630 ha, niezabudowana, pastwisko, łąka (klasa IV), nieużytki, rów

cena oszacowania 27.000,00 zł

cena wywołania na I licytacji 20.250,00 zł

działka nr 224: powierzchnia 1,3087 ha, niezabudowana, grunt orny, pastwisko (klasa III i IV),

cena oszacowania 66.000,00 zł

cena wywołania na I licytacji 49.500,00 zł

działka nr 74/2: powierzchnia 0,9608 ha, niezabudowana, pastwisko, łąka (klasa IV)

cena oszacowania 38.000,00 zł

cena wywołania na I licytacji 28.500,00 zł

działki nr 539, 536, 541: powierzchnia łączna 1,4451 ha, zabudowane budynkiem mieszkalnym (p.u. 148,50 m2), stodołą drewnianą (p.u. 109 m2), budynkiem inwentarskim (p.u. 103,65 m2), budynkiem inwentarskim (p.u. 114,99 m2), budynkiem gospodarczym (p.u. 63,80 m2), budynkiem inwentarskim (p.u. 83,58 m2), budynkiem garażowym (p.u. 109,27 m2), budynkiem składowym drewnianym (p.u. 70,89 m2), budynkiem składowym murowanym (p.u. 87,40 m2), kurnikiem drewnianym (p.u. 32 m2)

cena oszacowania 331.000,00 zł

cena wywołania na I licytacji 248.250,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank BNP Paribas SA 68 16001462 1819 4842 2000 0001 do dnia 4.03.2020 r. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00. UWAGA: od 1.01.2016 r. został uchylony art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączający z opodatkowania sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym.

 

Licytacje nieruchomości | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński

 
Projekt i wykonanie: Studio reklamy ADGRAPE