Home / Licytacje / Licytacje nieruchomościOBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński prowadzący kancelarię w Iławie przy ul. Kopernika 4C/1A, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 9.05.2019 r. w Sądzie Rejonowym w Iławie przy ulicy Kopernika 4B w sali nr A203 odbędzie się licytacja:

o godzinie 10:00 wydzielonych z nieruchomości, dla których Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą KW 10558/6 działek gruntu nr 116/1 i 116/2 o łącznej powierzchni 10,10 ha położonych w miejscowości Fijewo, gm Lubawa. Działki stanowią grunty orne o RIII i IV klasie bonitacji (8,20 ha) oraz inne użytki rolne. Nieruchomość stanowi własność Tomasza Licznerskiego.

cena oszacowania 655.700,00 zł

cena wywołania na I licytacji 491.775,00 zł

o godzinie 10:20 nieruchomości położonej w Kisielicach przy ul. Sportowej, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 51486/9 stanowiącej lokal mieszkalny nr 12 w budynku wielorodzinnym nr 2 o powierzchni 59,94 m2 z przynależną piwnicą o powierzchni 9,80 m2. Łącznej sprzedaży podlega udział 6974/151401 w działce gruntu pod budynkiem oraz w częściach wspólnych budynku (El1I 47167/6). Nieruchomość stanowi własność Elżbiety Smoczyńskiej.

cena oszacowania 135.600,00 zł

cena wywołania na II licytacji 90.400,00 zł

o godzinie 10:40 udziału 1/3 w spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego nr 43 w budynku wielorodzinnym nr 39 o powierzchni 47 m2 położonym w Iławie przy ul. Kościuszki. Udział stanowi własność Daniela Zawłockiego.

cena oszacowania 47.667,00 zł

cena wywołania na II licytacji 31.778,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank BGŻ BNP Paribas SA 68 16001462 1819 4842 2000 0001 do dnia 8.05.2019 r. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Komornika Sądowego w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00. UWAGA: od 1.01.2016 r. został uchylony art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączający z opodatkowania sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym.

Sprzedaż nieruchomości rolnych (KW 10558/6) podlega ograniczeniom wynikających z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do okazania do dnia licytacji dokumentacji potwierdzającej posiadanie uprawnień do nabycia nieruchomości rolnych.OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński prowadzący kancelarię w Iławie przy ul. Kopernika 4C/1A, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 14.05.2019 r. w Sądzie Rejonowym w Iławie przy ulicy Kopernika 4B w sali nr A203 odbędzie się licytacja:

o godzinie 10:00 nieruchomości położonej w Łodygowie, gm. Kisielice, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 32524/9 stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 120 o powierzchni 0,87 ha (użytki rolne – łąka, pastwisko). Nieruchomość stanowi własność Marianny i Grzegorza Janocha. Działka obciążona dożywociem

cena oszacowania 36.000,00 zł

cena wywołania na II licytacji 24.000,00 zł

o godzinie 10:15 nieruchomości położonej w Łodygowie, gm. Kisielice, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 32485/3 stanowiącej niezabudowane działki gruntu nr 103 i 104 o łącznej powierzchni 7,44 ha (użytki rolne – grunty orne IVa, pastwisko). Nieruchomość stanowi własność Marianny i Grzegorza Janocha.

cena oszacowania 394.000,00 zł

cena wywołania na II licytacji 262.667,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank BGŻ BNP Paribas SA 68 16001462 1819 4842 2000 0001 do dnia 13.05.2019 r. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00. UWAGA: od 1.01.2016 r. został uchylony art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączający z opodatkowania sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym. Sprzedaż nieruchomości rolnych (KW 32524/9, 32485/3) podlega ograniczeniom wynikającym z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do okazania do dnia licytacji dokumentacji potwierdzającej posiadanie uprawnień do nabycia nieruchomości rolnych.

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński prowadzący kancelarię w Iławie przy ul. Kopernika 4C/1A, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 28.05.2019 r. w Sądzie Rejonowym w Iławie przy ulicy Kopernika 4B w sali nr A206 odbędzie się licytacja:

o godzinie 9:15 nieruchomości położonej w miejscowości Mózgowo, gm. Iława, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 54857/2 stanowiącej niezabudowane działki gruntu nr 51, 63/1 o powierzchni łącznej 6,20 ha (użytki rolne w większości grunty orne IV klasy). Nieruchomość stanowi własność Brygidy i Eugeniusza Bieg.

cena oszacowania 248.000,00 zł

cena wywołania na I licytacji 186.000,00 zł

o godzinie 9:30 nieruchomości położonej w miejscowości Jędrychowo, gm. Kisielice, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 34285/5 stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 250/2 o powierzchni 2,23 ha (użytki rolne – grunty orne IV klasa). Nieruchomość stanowi własność Eugeniusza Bieg.

cena oszacowania 123.000,00 zł

cena wywołania na I licytacji 92.250,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank BNP Paribas SA 68 16001462 1819 4842 2000 0001 do dnia 27.05.2019 r. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00. UWAGA: od 1.01.2016 r. został uchylony art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączający z opodatkowania sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym. Sprzedaż nieruchomości rolnych podlega ograniczeniom wynikającym z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do okazania do dnia licytacji dokumentacji potwierdzającej posiadanie uprawnień do nabycia nieruchomości rolnych.


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński prowadzący kancelarię w Iławie przy ul. Kopernika 4C/1A, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 30.05.2019 r. w Sądzie Rejonowym w Iławie przy ulicy Kopernika 4B w sali nr A203 odbędzie się licytacja:

o godzinie 10:00 nieruchomości położonej w miejscowości Jawty Wielkie, gm. Susz stanowiącej działkę gruntu nr 53/1 o pow. 0,25 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej o powierzchni użytkowej 95 m2, dla których Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 33247/0 należącej do Janiny Smyl.

cena oszacowania 66.000,00zł

cena wywołania na I licytacji 49.500,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank BNP Paribas SA 68 16001462 1819 4842 2000 0001 do dnia 29.05.2019 r. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00. UWAGA: od 1.01.2016 r. został uchylony art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączający z opodatkowania sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym.

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński prowadzący kancelarię w Iławie przy ul. Kopernika 4C/1A, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 30.05.2019 r. w Sądzie Rejonowym w Iławie przy ulicy Kopernika 4B w sali nr A236 odbędzie się licytacja

:

o godzinie 14:30 nieruchomości położonej w miejscowości Mózgowo, gm. Iława, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 40874/6 stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 12 o powierzchni 6,58 ha (użytki rolne w tym ponad 6,5 ha grunty orne II i IV klasy). Nieruchomość stanowi własność Brygidy i Eugeniusza Bieg.

cena oszacowania 363.000,00 zł

cena wywołania na I licytacji 272.250,00 zł

o godzinie 14:45 nieruchomości położonej w miejscowości Jędrychowo, gm. Kisielice, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 39112/7 stanowiącej niezabudowane działki gruntu nr 239 i 240 o łącznej powierzchni 2,81 ha (użytki rolne – pastwisko, łąka). Nieruchomość stanowi własność Brygidy i Eugeniusza Bieg.

cena oszacowania 121.000,00 zł

cena wywołania na I licytacji 90.750,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank BNP Paribas SA 68 16001462 1819 4842 2000 0001 do dnia 29.05.2019 r. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00. UWAGA: od 1.01.2016 r. został uchylony art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączający z opodatkowania sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym. Sprzedaż nieruchomości rolnych podlega ograniczeniom wynikającym z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do okazania do dnia licytacji dokumentacji potwierdzającej posiadanie uprawnień do nabycia nieruchomości rolnych.


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński prowadzący kancelarię w Iławie przy ul. Kopernika 4C/1A, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 11.06.2019 r. o godzinie 8:30 w Sądzie Rejonowym w Iławie przy ulicy Kopernika 4B w sali nr A236 odbędzie się licytacja:

- wydzielonej z nieruchomości położonej w Dobrzykach, gm. Zalewo, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 22653/9 działki gruntu nr 83/1 o powierzchni 0,3815 ha. Działka stanowi użytek rolny o IV klasie bonitacji. Nieruchomość stanowi własność Sławomira Żukowskiego.

cena oszacowania 37.000,00 zł

cena wywołania na I licytacji 27.750,00 zł

wydzielonej z nieruchomości położonej w Dobrzykach, gm. Zalewo, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 22653/9 działki gruntu nr 84 o powierzchni 0,52 ha. Działka stanowi użytek rolny o V klasie bonitacji. Nieruchomość stanowi własność Sławomira Żukowskiego.

cena oszacowania 46.000,00 zł

cena wywołania na I licytacji 34.500,00 zł

- wydzielonej z nieruchomości położonej w Dobrzykach, gm. Zalewo, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 22653/9 działki gruntu nr 103/1 o powierzchni 0,55 ha. Działka stanowi użytek rolny o IIIb klasie bonitacji. Nieruchomość stanowi własność Sławomira Żukowskiego.

cena oszacowania 38.000,00 zł

cena wywołania na I licytacji 28.500,00 zł

- wydzielonej z nieruchomości położonej w Dobrzykach, gm. Zalewo, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 22653/9 działki gruntu nr 193 o powierzchni 5,11 ha. Działka stanowi użytek rolny o IIIb, IV i V klasie bonitacji. Nieruchomość stanowi własność Sławomira Żukowskiego.

cena oszacowania 287.000,00 zł

cena wywołania na I licytacji 215.250,00 zł

- wydzielonej z nieruchomości położonej w Dobrzykach, gm. Zalewo, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 22653/9 działki gruntu nr 234 o powierzchni 4,5882 ha. Działka stanowi użytek rolny o klasie bonitacji IIIb. Nieruchomość stanowi własność Sławomira Żukowskiego.

cena oszacowania 316.000,00 zł

cena wywołania na I licytacji 237.000,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank BNP Paribas SA 68 16001462 1819 4842 2000 0001 do dnia 10.06.2019 r. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00. UWAGA: od 1.01.2016 r. został uchylony art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączający z opodatkowania sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym. Sprzedaż nieruchomości rolnych podlega ograniczeniom wynikającym z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do okazania do dnia licytacji dokumentacji potwierdzającej posiadanie uprawnień do nabycia nieruchomości rolnych.

 

Licytacje nieruchomości | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński

 
Projekt i wykonanie: Studio reklamy ADGRAPE