Home / Licytacje / Licytacje nieruchomościOBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński prowadzący kancelarię w Iławie przy ul. Kopernika 4C/1A, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 22.02.2023 r. w Sądzie Rejonowym w Iławie przy ulicy Kopernika 4B w sali nr A236 odbędzie się licytacja:o godzinie 9:30

nieruchomości położonej w miejscowości Lubnowy Wielkie, gm. Susz, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW EL1I 38237/2 stanowiącej działki gruntu nr 134, 145, 148 o powierzchni łącznej 0,0555 ha zabudowane budynkiem mieszkalnym nr 18 o powierzchni użytkowej 68,87 m2 i gospodarczym o pow. użytkowej 15,93 m2 Nieruchomość stanowi własność Mirosława i Bogumiły Markowskich.cena oszacowania 126.400,00 zł
cena wywołania na II licytacji 84.267,00 zło godzinie 9:45nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Wyszyńskiego, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW EL1I 30725/4 stanowiącej lokal mieszkalny nr 4 w budynku wielorodzinnym nr 35 o powierzchni użytkowej 49,50 m2 wraz z przynależną piwnicą 4,81 m2. Łącznej sprzedaży podlega udział 120/1000 części we wszystkich częściach wspólnych budynku i urządzeniach niesłużących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie własności działki nr 256/30 (EL1I 30534/8). Nieruchomość stanowi własność Ewy Szczęsnej.cena oszacowania 183.600,00 zł
cena wywołania na I licytacji 137.700,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank BNP Paribas SA 68 16001462 1819 4842 2000 0001 do dnia 21.02.2023 r. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00. UWAGA: od 1.01.2016 r. został uchylony art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączający z opodatkowania sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym.OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński prowadzący kancelarię w Iławie przy ul. Kopernika 4C/1A, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 23.03.2023 r. w Sądzie Rejonowym w Iławie przy ulicy Kopernika 4B w sali nr A206 odbędzie się licytacja:o godzinie 9:30

nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 36574/2 stanowiącej lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni 75,30 m2 w budynku wielorodzinnym nr 13 położonym w miejscowości Bałoszyce, gm. Susz należącej do Agnieszki Dumkiewicz. Łącznej sprzedaży podlega udział 9/100 cz. w nieruchomości KW 36561 (udział w gruncie pod budynkiem i częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali)cena oszacowania 122.000,00 zł
cena wywołania na II licytacji 81.334,00 zło godzinie 9:45własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 48,90 m2 w budynku wielorodzinnym nr 3 poł. w Suszu przy os. Korczaka. Lokal stanowi własność Emilii Perzyńskiej.cena oszacowania 188.000,00 zł
cena wywołania na II licytacji 125.333,00 zło godzinie 10:00nieruchomości położonej w miejscowości Rudzienice przy ul. Lipowej 17B, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 932/9 stanowiącej działkę gruntu nr 179/2 o pow. 0,3054 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym parterowym z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 110 m2. Nieruchomość stanowi własność Małgorzaty i Daniela Bednarskich.

cena oszacowania 444.000,00 zł
cena wywołania na II licytacji 296.000,00 zło godzinie 10:15nieruchomości położonej w miejscowości Piotrkowo, gm. Susz, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 32914/0 stanowiącej niezabudowane działki gruntu nr 137 i 138 o łącznej pow. 3,25 ha (las, łąki trwałe, nieużytki). Nieruchomość stanowi własność Mateusza Urbańskiego.cena oszacowania 97.500,00 zł
cena wywołania na I licytacji 73.125,00 zło godzinie 10:30udziału ½ w nieruchomości położonej w miejscowości Adamowo, gm. Susz, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 52945/2 stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 61/3 o pow. 0,3116 ha (grunty orne IVB, łąki trwałe, nieużytek). Udział w nieruchomość stanowi własność Haliny Romanowskiej.cena oszacowania 33.500,00 zł
cena wywołania na I licytacji 25.125,00 zło godzinie 11:00nieruchomości położonej w miejscowości Januszewo, gm. Susz, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW EL1I 43860/6 stanowiącej działki gruntu nr 1/2, 6/1, 17/11, 30/2 o łącznej powierzchni 203,25 ha stanowiące użytki rolne – grunty orne, pastwisko, łąkę, grunty zakrzewione i zadrzewione oraz nieużytki. Działki 6/1 oraz 17/11 zabudowane są stajnią (P.U. 1.261,10 mkw), budynkiem gospodarczym nr 1 (P.U. 336,43 mkw), halą jeździecką (P.U. 2.119,28 mkw), oborą (P.U. 2.202,07 mkw), stajnią (84,19 mkw), oborą nr 1 (P.U. 163,70 mkw), oborą nr 2 (P.U. 93,28 mkw), oborą nr 3 (P.U. 93,06 mkw), budynkiem gospodarczym nr 2 /łącznik/ (P.U. 64,50 mkw), oborą nr 4 (P.U. 162,61 mkw). Nieruchomość stanowi własność Centurion Real Estate 1 Sp. z o.o.cena oszacowania 11.804.000,00 zł
cena wywołania na I licytacji 8.853.000,00 zło godzinie 11:15nieruchomości położonej w miejscowości Januszewo, gm. Susz, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW EL1I 45763/0 stanowiącej działką gruntu nr 36/2 o pow. 0,4986 ha stanowiącej użytki rolne – pastwisko. Nieruchomość stanowi własność Centurion Real Estate 1 Sp. z o.o.cena oszacowania 24.000,00 zł
cena wywołania na I licytacji 18.000,00 zło godzinie 11:30nieruchomości położonej w miejscowości Januszewo, gm. Susz, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW EL1I 37148/4 stanowiącej działki gruntu nr 64/51, 64/52 o łącznej powierzchni 0,2229 ha zabudowane budynkiem mieszkalnym parterowym z poddaszem użytkowym (P.U. 110 mkw) i gospodarczy (P.U. 5,21 mkw). Nieruchomość stanowi własność Centurion Real Estate 1 Sp. z o.o.cena oszacowania 233.000,00 zł
cena wywołania na I licytacji 174.750,00 złPrzystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank BNP Paribas SA 68 16001462 1819 4842 2000 0001 do dnia 22.03.2023 r. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00. UWAGA: od 1.01.2016 r. został uchylony art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączający z opodatkowania sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym.

 

Licytacje nieruchomości | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński

 
Projekt i wykonanie: Studio reklamy ADGRAPE