Home / Licytacje / Licytacje nieruchomościOBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński prowadzący kancelarię w Iławie przy ul. Kopernika 4C/1A, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 24.08.2022 r. w Sądzie Rejonowym w Iławie przy ulicy Kopernika 4B w sali nr A236 odbędzie się licytacja:o godzinie 9:00

nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 47135/3 stanowiącej lokal mieszkalny nr 12 o powierzchni 59,60 m2 w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Korczaka 8 w Suszu należącej do Marioli Lendzion z przynależną piwnicą. Łącznej sprzedaży podlega udział 6258/104478 w nieruchomości KW 46829/8 (udział w gruncie pod budynkiem i częściach wspólnych budynku)cena oszacowania 159.000,00 zł
cena wywołania na I licytacji 119.250,00 zł

o godzinie 9:15

nieruchomości położonej w Suszu przy ul. Koszarowej 15, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 47428/4 , stanowiącej lokal mieszkalny nr 28 o powierzchni użytkowej 60,00 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) o powierzchni użytkowej 5,00 m2 oraz z udziałem 6500/650121 w gruncie i częściach wspólnych budynku. Nieruchomość stanowi własność Iwony i Mikołaja Walesiak.cena oszacowania 140.322,00 zł
cena wywołania na I licytacji 105.242,00 zł

o godzinie 9:30

prawa użytkowania wieczystego działek gruntu nr 120/20, 120/33, 120/23 o powierzchni łącznej 0,4768 ha położonych w Iławie przy ul. Grunwaldzkiej 13 oraz posadowionych na działkach nieruchomości budynkowych, dla których Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 43780/1. Działka nr 120/23 zabudowana jest budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 2119,50 m2. Działka nr 120/20 zabudowana jest budynkiem przemysłowo-biurowym o powierzchni użytkowej 1467,10 m2. Nieruchomość stanowi własność TOPMEDICAL S.A. w Warszawiecena oszacowania 4.529.800,00 zł
cena wywołania na I licytacji 3.397.350,00 zło godzinie 9:45

nieruchomości położonej w miejscowości Mózgowo, gm. Iława, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 21348/1, stanowiącej działkę gruntu nr 99 o powierzchni 0,18 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym (parterowy z poddaszem użytkowym) o powierzchni 93,89 m2 (bez kotłowni o pow. 10,28 m2). Nieruchomość stanowi własność Karola Biernat.cena oszacowania 315.000,00 zł
cena wywołania na I licytacji 236.250,00 zł

o godzinie 10:00

UDZIAŁU ½ w nieruchomości położonej w miejscowości Zalewo, ul. Kolejowa, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW EL1I 30593/9 stanowiącej lokal mieszkalny nr 6 w budynku wielorodzinnym nr 3 o powierzchni użytkowej 41,30 m2 wraz z przynależną piwnicą 2,60 m2 i garażem 13,10 m2 Łącznej sprzedaży podlega udział 18/100 części we wszystkich częściach wspólnych budynku i urządzeniach niesłużących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie własności działki nr 51/3 (EL1I 30587/4). Udział obciążony jest służebnością. Udział w nieruchomość stanowi własność Marioli Skirca.cena oszacowania 47.500,00 zł
cena wywołania na II licytacji 31.667,00 zł

o godzinie 10:15

nieruchomości położonej w Lubawie, przy ul. Mieszka I 8, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 27968/5, stanowiącej działkę gruntu nr 182/30 o powierzchni 0,0644 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym (parterowy ze strychem) o powierzchni użytkowej 178,93 m2 do której nie wlicza się powierzchni kotłowni (9,87 m2) i garażu (25,57 m2). Nieruchomość stanowi własność Nesta Trans-Scandinavian Sp. z o.o.cena oszacowania 620.000,00 zł
cena wywołania na I licytacji 465.000,00 zło godzinie 10:30

nieruchomości położonej w Iławie przy ul. 1-go Maja, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW EL1I 31432/0 stanowiącej lokal mieszkalny nr 4 w budynku wielorodzinnym nr 5 o powierzchni użytkowej 53 m2 wraz z przynależną piwnicą 12,19 m2. Łącznej sprzedaży podlega udział 14/100 części we wszystkich częściach wspólnych budynku i urządzeniach niesłużących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie własności działki gruntu nr 1 (EL1I 24224/7). Nieruchomość stanowi własność Krzysztofa i Mateusza Bessercena oszacowania 208.000,00 zł
cena wywołania na II licytacji 139.000,00 zł

o godzinie 10:45

nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Chopina 11, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW EL1I 17011/9 stanowiącej działkę gruntu nr 63 o pow. 0,0278 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej o powierzchni użytkowej 106,71 m2. Nieruchomość stanowi własność Andrzeja Folborskiegocena oszacowania 388.000,00 zł
cena wywołania na I licytacji 291.000,00 złPrzystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank BNP Paribas SA 68 16001462 1819 4842 2000 0001 do dnia 23.08.2022 r. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00. UWAGA: od 1.01.2016 r. został uchylony art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączający z opodatkowania sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym.

 

Licytacje nieruchomości | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński

 
Projekt i wykonanie: Studio reklamy ADGRAPE