Home / Licytacje / Licytacje nieruchomościOBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński prowadzący kancelarię w Iławie przy ul. Kopernika 4C/1A, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 14.09.2023 r. w Sądzie Rejonowym w Iławie przy ulicy Kopernika 4B w sali nr A236 odbędzie się licytacja:o godzinie 9:00


udziału ½ cz. w nieruchomości położonej w miejscowości Jaśkowo, gm. Zalewo, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW EL1I 26914/5 stanowiącej lokal mieszkalny nr 3 w budynku wielorodzinnym nr 7 o P.U. 76,44 m2 wraz z przynależną piwnicą o P.U. 22 m2 i udziałem 39/100 cz. we wszystkich częściach wspólnych budynku i urządzeń niesłużących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie własności działki nr 314/28 (KW EL1I 26676/4). Udział w nieruchomość stanowi własność Ewy Borowskiej.

cena oszacowania 46.500,00 zł
cena wywołania na II licytacji 31.000,00 zł
o godzinie 9:05


nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Dobrawy 43, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW EL1I 47211/0 stanowiącej działkę gruntu nr 22/42 o powierzchni 0,0928 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym parterowym z poddaszem użytkowym (P.U. 257,58 mkw bez kotłowni i ogrodu zimowego). Nieruchomość stanowi własność Beaty Siergiej.

cena oszacowania 1.075.000,00 zł
cena wywołania na II licytacji 716.667,00 zł
o godzinie 9:20


UDZIAŁU ½ w nieruchomości położonej w miejscowości Zalewo, ul. Kolejowa, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW EL1I 30593/9 stanowiącej lokal mieszkalny nr 6 w budynku wielorodzinnym nr 3 o powierzchni użytkowej 41,30 m2 wraz z przynależną piwnicą 2,60 m2 i garażem 13,10 m2 Łącznej sprzedaży podlega udział 18/100 części we wszystkich częściach wspólnych budynku i urządzeniach niesłużących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie własności działki nr 51/3 (EL1I 30587/4). Udział obciążony jest służebnością. Udział w nieruchomość stanowi własność Marioli Skirca.

cena oszacowania 47.500,00 zł
cena wywołania na I licytacji 35.625,00 zł
o godzinie 9:25


nieruchomości położonej w Chełmżyca, gm. Susz, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW EL1I 44623/0 stanowiącej działkę gruntu nr 40/4 o powierzchni 0,7699 ha z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego o P.U. 257,26 m2 oraz budynku gospodarczego o P.U. 93,76 m2 (zaawansowanie prac ok 10%). Nieruchomość stanowi własność Łukasza Borowskiego.

cena oszacowania 233.000,00 zł
cena wywołania na I licytacji 174.750,00 zł
o godzinie 9:40


nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Wiejskiej dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW EL1I 59017/7 stanowiącej lokal mieszkalny nr 14 w budynku wielorodzinnym nr 9 o P.U. 51,00 m2 wraz z przynależnym udziałem 15/1000 cz. we wszystkich częściach wspólnych budynku i urządzeń niesłużących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie własności działki gruntu (EL1I 41846/8). Pomieszczenie przynależne – piwnica o P.U. 4,40 m2. Nieruchomość stanowi własność Jerzego Krezymon.

cena oszacowania 220.000,00 zł
cena wywołania na I licytacji 165.000,00 złPrzystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank BNP Paribas SA 68 16001462 1819 4842 2000 0001 do dnia 13.09.2023 r. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00. UWAGA: od 1.01.2016 r. został uchylony art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączający z opodatkowania sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym.

 

Licytacje nieruchomości | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński

 
Projekt i wykonanie: Studio reklamy ADGRAPE