Home / Licytacje / Licytacje nieruchomości

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński prowadzący kancelarię w Iławie przy ul. Kopernika 4C/1A, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 7.10.2020 r. w Sądzie Rejonowym w Iławie przy ulicy Kopernika 4B w sali nr A206 odbędzie się licytacja:


o godzinie 11:10 nieruchomości położonej w miejscowości Jędrychowo, gm. Kisielice, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 34285/5 stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 250/2 o powierzchni 2,23 ha (użytki rolne – grunty orne IV klasa). Nieruchomość stanowi własność Eugeniusza Bieg.


cena oszacowania 123.000,00 zł cena wywołania na I licytacji 92.250,00 zło godzinie 11:25 nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Brzozowej, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 43701/4 stanowiącej lokal mieszkalny 1 w budynku nr 32 o powierzchni 54 m2 wraz z udziałem 1080/1792 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 139 na której posadowiony jest budynek oraz częściach wspólnych budynku i urządzeniach niesłużących do wyłącznego użytku poszczególnych lokali (EL1I 14253/6). Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni i łazienki oraz holu z klatką schodową. Pomieszczeniem przynależnym są pomieszczenia piwniczne adoptowane na cele mieszkaniowe (wysokość 2,10 m2). Nieruchomość stanowi własność Eweliny Boruch.


cena oszacowania 196.000,00 zł cena wywołania na I licytacji 147.000,00 zł
o godzinie 11:35 nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Brzozowej, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 43702/1 stanowiącej lokal mieszkalny 2 w budynku nr 32 o powierzchni 56,5 m2 wraz z udziałem 712/1792 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 139 na której posadowiony jest budynek oraz częściach wspólnych budynku i urządzeniach niesłużących do wyłącznego użytku poszczególnych lokali (EL1I 14253/6). Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni i łazienki oraz holu z klatką schodową. Pomieszczeniem przynależnym jest garaż o powierzchni 14,70 m2. Nieruchomość stanowi własność Eweliny Boruch.

cena oszacowania 182.000,00 zł cena wywołania na I licytacji 136.500,00 złPrzystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank BNP Paribas SA 68 16001462 1819 4842 2000 0001 do dnia 6.10.2020 r. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00. UWAGA: od 1.01.2016 r. został uchylony art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączający z opodatkowania sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym.

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński prowadzący kancelarię w Iławie przy ul. Kopernika 4C/1A, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 23.10.2020 r. w Sądzie Rejonowym w Iławie przy ulicy Kopernika 4B w sali nr A203 odbędzie się licytacja:o godzinie 13:50 nieruchomości (łącznie 2 udziałów po 1/4 i 3/4) położonej w Zalewie przy ul. Kasztanowej 7, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 20233/5 stanowiącej działkę gruntu nr 100 o powierzchni 0,073 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 157,06 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 40,77 m2. Nieruchomość stanowi własność Sabiny i Alicji Makar. cena oszacowania 256.000,00 zł cena wywołania na I licytacji 192.000,00 zło godzinie 14:00 nieruchomości położonej w miejscowości Wola, gm. Kisielice, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 41109/0 stanowiącej niezabudowane działki gruntu nr 4/3, 4/1 o łącznej powierzchni 8,8781 ha (grunty orne IIIb, IVa i b). Nieruchomość stanowi własność Bartosza Miłosz. Nieruchomość obciążona prawem dożywocia. cena oszacowania 455.000,00 zł cena wywołania na II licytacji 303.334,00 zł


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank BNP Paribas SA 68 16001462 1819 4842 2000 0001 do dnia 22.10.2020 r. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00. UWAGA: od 1.01.2016 r. został uchylony art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączający z opodatkowania sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym.


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński prowadzący kancelarię w Iławie przy ul. Kopernika 4C/1A, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 27.10.2020 r. w Sądzie Rejonowym w Iławie przy ulicy Kopernika 4B w sali nr A206 odbędzie się licytacja:


o godzinie 9:30

nieruchomości położonej w Sampławie, gm. Lubawa, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 51101/7 stanowiącej działkę gruntu: - nr 55/8 o powierzchni 0,5067 ha zabudowaną budynkiem produkcyjno-administracyjnym o łącznej powierzchni użytkowej 1.372,28 m2 , - nr 55/7 o powierzchni 0,8942 ha (niezabudowana, grunty orne) oraz udziału 1/2 w nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 12328/9 stanowiącej działkę gruntu 55/6 o powierzchni 0,0217 ha (droga dojazdowa). Nieruchomość stanowi własność A.D. Park Andrzej Rykaczewski Sp.j.


cena oszacowania 1.866.000,00 zł

cena wywołania na II licytacji 1.244.000,00 zł


o godzinie 10:00

nieruchomości położonej w Rożentalu, gm. Lubawa, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 42951/4 stanowiącej działkę gruntu nr 409/18 o powierzchni 0,2857 ha zabudowaną budynkiem produkcyjno-magazynowym parterowym, niepodpiwniczonym o powierzchni użytkowej 365,52 m2. Nieruchomość stanowi własność Beaty i Andrzeja Licznerskich.

cena oszacowania 341.000,00 zł

cena wywołania na II licytacji 227.333,00 zł


o godzinie 10:30

prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 19/1 o powierzchni 0,2521 ha oraz znajdujących się na działce budynków: biurowego (p.z. 96 m2), magazynowego I (p.z. 492 m2 ), magazynowego II (p.z. 159 m2), wiaty stalowej (p.z. 120 m2), dla których Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 35767/5. Nieruchomość położona w Kisielicach przy ul. Daszyńskiego 24 stanowi własność Bożeny i Stanisława Goździkowskich.

cena oszacowania 198.000,00zł

cena wywołania na I licytacji 148.500,00 zł


o godzinie 10:45

prawa użytkowania wieczystego działek gruntu nr 120/20, 120/33, 120/23 o powierzchni łącznej 0,4768 ha położonych w Iławie przy ul. Grunwaldzkiej 13 oraz posadowionych na działkach nieruchomości budynkowych, dla których Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 43780/1. Działka nr 120/23 zabudowana jest budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 2119,50 m2. Działka nr 120/20 zabudowana jest budynkiem przemysłowo-biurowym o powierzchni użytkowej 1467,10 m2. Nieruchomość stanowi własność TOPMEDICAL S.A. w Warszawie

cena oszacowania 4.529.800,00 zł

cena wywołania na I licytacji 3.397.350,00 zł


o godzinie 11:00 udziału 1/2

w nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 40776/9 stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 17/3 o powierzchni 0,6773 ha położonej w miejscowości Rudzienice, gm. Iława. Działka stanowi użytek rolny (w większości pastwisko IV). Działka usytuowana nad jeziorem Łabędź. Udział w nieruchomości podlegający sprzedaży stanowi własność Blandyny Domagały.

cena oszacowania 65.000,00 zł

cena wywołania na I licytacji 48.750,00 zł


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank BNP Paribas SA 68 16001462 1819 4842 2000 0001 do dnia 26.10.2020 r. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00. UWAGA: od 1.01.2016 r. został uchylony art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączający z opodatkowania sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym.OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński prowadzący kancelarię w Iławie przy ul. Kopernika 4C/1A, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 29.10.2020 r. w Sądzie Rejonowym w Iławie przy ulicy Kopernika 4B w sali nr A236 odbędzie się licytacja:


o godzinie 8:30 nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Gierszewskiego 6, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I KW 14379/5 stanowiącej działkę gruntu nr 197 o pow. 0,0314 ha zabudowaną budynkiem jednorodzinnym w zabudowanie bliźniaczej I piętrowym o pow. użytkowej 100 m2. Budynek podpiwniczony. Nieruchomość stanowi własność Tadeusza Wolanickiego.


cena oszacowania 177.000,00 zł

cena wywołania na I licytacji 132.750,00 zł


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank BNP Paribas SA 68 16001462 1819 4842 2000 0001 do dnia 28.10.2020 r. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00. UWAGA: od 1.01.2016 r. został uchylony art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączający z opodatkowania sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym.


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński prowadzący kancelarię w Iławie przy ul. Kopernika 4C/1A, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 29.10.2020 r. w Sądzie Rejonowym w Iławie przy ulicy Kopernika 4B w sali nr A236 odbędzie się licytacja wydzielonych z nieruchomości położonej w miejscowości Jerzwałd, gm. Zalewo, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW EL1I 19319/2 działek gruntu. Nieruchomość stanowi własność Ewy i Andrzeja Leniec:


o godzinie 9:00 działka nr 260: powierzchnia 0,6805 ha, niezabudowana, grunt orny (w większości klasa III i IV, 20% V)

cena oszacowania 32.000,00 zł

cena wywołania na II licytacji 21.333,00 zł


o godzinie 9:15 działka nr 258: powierzchnia 1,6268 ha, niezabudowana, grunt orny (klasa IVa i IVb)

cena oszacowania 86.000,00 zł

cena wywołania na II licytacji 57.333,00 zł


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank BNP Paribas SA 68 16001462 1819 4842 2000 0001 do dnia 28.10.2020 r. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00. Sprzedaż nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym nie podlega zwolnieniu z podatku od czynności cywilnoprawnych.OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński prowadzący kancelarię w Iławie przy ul. Kopernika 4C/1A, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 4.11.2020 r. w Sądzie Rejonowym w Iławie przy ulicy Kopernika 4B w sali nr A236 odbędzie się licytacja:

o godzinie 10:00

nieruchomości położonej w miejscowości Tuszewo, gm. Lubawa, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 29486/6 stanowiącej działkę gruntu nr 24/4 o powierzchni 0,2973 ha (grunty orne IIIb, V oraz pastwisko) zabudowaną budynkiem mieszkalnym parterowym w poddaszem użytkowym, podpiwniczony o powierzchni użytkowej 147,12 m2. Piwnica 35,67 m2. Nieruchomość stanowi własność Adama Kowanda

cena oszacowania 303.000,00 zł

cena wywołania na II licytacji 202.000,00 zł


o godzinie 10:20

UDZIAŁU ¼ w nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Boczno-Górnej 13A oraz Skłodowskiej 5A, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 17391/6 stanowiącej 2 działki gruntu (260/2 i 288/2) o powierzchni łącznej 0,0458 ha zabudowane budynkami mieszkalnym z częścią usługową o pow. użytkowej 261,18 m2, mieszkalnym o powierzchni 131,58 m2, UDZIAŁ będący przedmiotem licytacji stanowi własność Jacka Chojnackiego

cena oszacowania 165.500,00 zł

cena wywołania na I licytacji 124.125,00 zł


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank BNP Paribas SA 68 16001462 1819 4842 2000 0001 do dnia 3.11.2020 r. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00. UWAGA: od 1.01.2016 r. został uchylony art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączający z opodatkowania sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym.

 

Licytacje nieruchomości | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński

 
Projekt i wykonanie: Studio reklamy ADGRAPE