Home / Licytacje / Licytacje nieruchomości

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński prowadzący kancelarię w Iławie przy ul. Kopernika 4C/1A, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 25.11.2021 r. w Sądzie Rejonowym w Iławie przy ulicy Kopernika 4B w sali nr A236 odbędzie się licytacja:o godzinie 9:00

nieruchomości położonej w miejscowości Wola, gm. Kisielice, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 41109/0 stanowiącej niezabudowane działki gruntu nr 4/3, 4/1 o łącznej powierzchni 8,8781 ha (grunty orne IIIb, IVa i b). Nieruchomość stanowi własność Bartosza Miłosz. Nieruchomość obciążona prawem dożywocia (na działce 4/1).cena oszacowania 456.000,00 zł
cena wywołania na I licytacji 342.000,00 zło godzinie 9:20

prawa użytkowania wieczystego działek gruntu nr 120/20, 120/33, 120/23 o powierzchni łącznej 0,4768 ha położonych w Iławie przy ul. Grunwaldzkiej 13 oraz posadowionych na działkach nieruchomości budynkowych, dla których Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 43780/1. Działka nr 120/23 zabudowana jest budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 2119,50 m2. Działka nr 120/20 zabudowana jest budynkiem przemysłowo-biurowym o powierzchni użytkowej 1467,10 m2. Nieruchomość stanowi własność TOPMEDICAL S.A. w Warszawiecena oszacowania 4.529.800,00 zł
cena wywołania na I licytacji 3.397.350,00 zło godzinie 9:30

nieruchomości położonej w miejscowości Jędrychowo, gm. Kisielice, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 34285/5 stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 250/2 o powierzchni 2,23 ha (użytki rolne – grunty orne IV klasa). Nieruchomość stanowi własność Eugeniusza Bieg.cena oszacowania 123.000,00 zł
cena wywołania na I licytacji 92.250,00 złPrzystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank BNP Paribas SA 68 16001462 1819 4842 2000 0001 do dnia 24.11.2021 r. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00. UWAGA: od 1.01.2016 r. został uchylony art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączający z opodatkowania sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński prowadzący kancelarię w Iławie przy ul. Kopernika 4C/1A, podaje do publicznej wiadomości, że dnia (UWAGA ZMIANA TERMINU) 2.12.2021 r. w Sądzie Rejonowym w Iławie przy ulicy Kopernika 4B w sali nr A236 odbędzie się licytacja:

wydzielonych z nieruchomości położonej w miejscowości Jerzwałd, gm. Zalewo, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 19319/2 działek gruntu. Nieruchomość stanowi własność Ewy i Andrzeja Leniec:

o godzinie 10:30: działka nr 247/2: powierzchnia 1,5195 ha, niezabudowana, pastwisko (klasa III i IV), brak dostępu do drogi publicznej
cena oszacowania 72.000,00 zł
cena wywołania na II licytacji 48.000,00 zł

o godzinie 10:45: działka nr 236/2: powierzchnia 0,5630 ha, niezabudowana, pastwisko, łąka (klasa IV), nieużytki, rów
cena oszacowania 27.000,00 zł
cena wywołania na I licytacji 20.250,00 zł

o godzinie 11:00: działka nr 224: powierzchnia 1,3087 ha, niezabudowana, grunt orny, pastwisko (klasa III i IV),
cena oszacowania 66.000,00 zł
cena wywołania na I licytacji 49.500,00 zł

o godzinie 11:15: działka nr 74/2: powierzchnia 0,9608 ha, niezabudowana, pastwisko, łąka (klasa IV)
cena oszacowania 38.000,00 zł
cena wywołania na I licytacji 28.500,00 zł


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank BNP Paribas SA 68 16001462 1819 4842 2000 0001 do dnia (UWAGA ZMIANA) 1.12.2021 r. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00. UWAGA: od 1.01.2016 r. został uchylony art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączający z opodatkowania sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym.


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński prowadzący kancelarię w Iławie przy ul. Kopernika 4C/1A, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 8.12.2021 r. w Sądzie Rejonowym w Iławie przy ulicy Kopernika 4B w sali nr A236 odbędzie się licytacja:


o godzinie 9:00 wydzielonej z nieruchomości położonej w miejscowości Mózgowo, gm. Iława, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 3731/1 działki gruntu nr 95/1 o powierzchni 0,2368 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym, parterowym ze strychem, w części podpiwniczonym o powierzchnia użytkowej 95 m2, budynkiem garażowym nr 1 o pow. użytkowej 101 m2, budynkiem garażowym nr 2 o pow. użytkowej 32,02 m2. Nieruchomość stanowi własność Eugeniusza Bieg.
cena oszacowania 151.000,00 zł
cena wywołania na I licytacji 113.250,00 zł

o godzinie 9:20 wydzielonej z nieruchomości położonej w miejscowości Mózgowo, gm. Iława, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 3731/1 działki gruntu nr 95/2 o powierzchni 6,23 ha (grunty orne III, IV i V kl., pastwiska) zabudowanej budynkiem obory o pow. użytkowej 547,54 m2 wybudowanym w 2005 r., budynkiem inwentarskim o pow. użytkowej 152,18 m2 (zły stan techniczny) budynkiem stodoły drewnianej o pow. użytkowej 159,21 m2. Nieruchomość stanowi własność Eugeniusza Bieg.
cena oszacowania 823.000,00 zł
cena wywołania na I licytacji 617.250,00 zł

o godzinie 9:30 wydzielonej z nieruchomości położonej w miejscowości Mózgowo, gm. Iława, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 3731/1 działki gruntu nr 9/3 o powierzchni 2,13 ha (grunty orne III i IV kl.). Nieruchomość stanowi własność Eugeniusza Bieg.
cena oszacowania 118.000,00 zł
cena wywołania na I licytacji 88.500,00 zł

o godzinie 9:40 wydzielonej z nieruchomości położonej w miejscowości Mózgowo, gm. Iława, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 3731/1 działki gruntu nr 19 o pow. 2,96 ha (grunty orne IV, V i VI kl.). Nieruchomość stanowi własność Eugeniusza Bieg.
cena oszacowania 135.000,00 zł
cena wywołania na I licytacji 101.250,00 zł

o godzinie 9:50 wydzielonej z nieruchomości położonej w miejscowości Mózgowo, gm. Iława, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 3731/1 działki gruntu nr 27 o pow. 1,00 ha (łąka, nieużytek). Nieruchomość stanowi własność Eugeniusza Bieg. cena oszacowania 34.000,00 zł
cena wywołania na I licytacji 25.500,00 zł

o godzinie 10:00 wydzielonej z nieruchomości położonej w miejscowości Mózgowo, gm. Iława, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 3731/1 działki gruntu nr 45 o pow. 0,74 ha (łąka, nieużytek). Nieruchomość stanowi własność Eugeniusza Bieg.
cena oszacowania 25.000,00 zł
cena wywołania na I licytacji 18.750,00 zł

o godzinie 10:15 w nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 30047/7 stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 265/1 o powierzchni 0,4137 ha położonej w miejscowości Tynwałd, gm. Iława. Działka stanowi użytek rolny (grunty orne IVb, łąki V). Działka usytuowana nad jeziorem Jeziorak (ok 500 m od linii brzegowej). Nieruchomość stanowi własność Krzysztofa Bieńkowskiego.
cena oszacowania 249.000,00 zł
cena wywołania na II licytacji 166.000,00 zł


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank BNP Paribas SA 68 16001462 1819 4842 2000 0001 do dnia 7.12.2021 r. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00. UWAGA: od 1.01.2016 r. został uchylony art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączający z opodatkowania sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński prowadzący kancelarię w Iławie przy ul. Kopernika 4C/1A, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 15.12.2021 r. w Sądzie Rejonowym w Iławie przy ulicy Kopernika 4B w sali nr A236 odbędzie się licytacja:
o godzinie 9:00 nieruchomości położonej w miejscowości Łążek/Sampława, gm. Lubawa, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 27460/4 stanowiącej działki gruntu nr 120/7, 120/11, 170/5, 533, 534 o łącznej powierzchni 10,58 ha. Działki stanowią użytki rolne III i IV klasy. Działka 533 jest częściowo zabudowana budynkiem gospodarczym o P.U. 108 m2 Nieruchomość stanowi własność Bożeny i Andrzeja Filarskich.
cena oszacowania 812.000,00 zł
cena wywołania na I licytacji 609.000,00 zł

o godzinie 9:15 nieruchomości położonej w miejscowości Rodzone, gm. Iława, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 6620/1 stanowiącej działki gruntu nr 31 i 32 o łącznej powierzchni 1,54 ha. Działki niezabudowane – łąki i nieużytki przylegające do rzeki Drwęca. Nieruchomość stanowi własność Bożeny i Andrzeja Filarskich.
cena oszacowania 58.000,00 zł
cena wywołania na I licytacji 43.500,00 zł

o godzinie 9:30 nieruchomości położonej w miejscowości Łążek, gm. Lubawa, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę EL1I 12092/5 stanowiącej działki gruntu (użytki rolne, przewaga IVa) nr 171 (0,74 ha) oraz 173/2 (0,53 ha). Nieruchomość zabudowana stodołą o powierzchni 180 m2, garażem o powierzchni użytkowej 165 m2 , budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 163,98 m2 (bez części w stanie surowym i kotłowni – 86,68 m2). Nieruchomość stanowi własność Bożeny i Andrzeja Filarskich.
cena oszacowania 529.000,00 zł
cena wywołania na I licytacji 396.750,00 zł


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank BNP Paribas SA 68 16001462 1819 4842 2000 0001 do dnia 14.12.2021 r. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00. UWAGA: od 1.01.2016 r. został uchylony art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączający z opodatkowania sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym.
 

Licytacje nieruchomości | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński

 
Projekt i wykonanie: Studio reklamy ADGRAPE