Home / O Kancelarii

Komornik Sądy przy Sądzie Rejonowym w Iławie jest właściwy do prowadzenia postępowań na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Iławie (art. 7 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji).


Obszar działania kancelarii obejmuje:


  • Gminy miejski: Iława, Lubawa
  • Gminy miejsko-wiejskie: Kisielice, Susz, Zalewo
  • Gminy wiejskie: Iława, Lubawa

Komornicy działający w obrębie właściwości Sądu Rejonowego Iławie mają wyłączność egzekucji z:

  • nieruchomości (gruntowe, budynkowe, lokalowe),
  • ułamkowej części nieruchomości,
  • prawa użytkowania wieczystego,
  • spółdzielczego własnościowe prawo do lokalu (ograniczone prawo rzeczowe).

Zgodnie z art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wierzyciel ma prawo wybrać Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Iławie do prowadzenia egzekucji na pozostałym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poza rewirem – właściwością Sądu Rejonowego w Iławie. W takim przypadku wierzyciel dokonując wyboru komornika składa oświadczenie w treści wniosku egzekucyjnego, iż ''korzysta z prawa wyboru komornika w trybie art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji''.
 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński

 
Projekt i wykonanie: Studio reklamy ADGRAPE