Home / O Kancelarii

Komornik Sądy przy Sądzie Rejonowym w Iławie jest właściwy do prowadzenia postępowań na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Iławie.


Obszar działania kancelarii obejmuje:


  • Gminy miejski: Iława, Lubawa
  • Gminy miejsko-wiejskie: Kisielice, Susz, Zalewo
  • Gminy wiejskie: Iława, Lubawa

Komornicy działający w obrębie właściwości Sądu Rejonowego Iławie mają wyłączność egzekucji z:

  • nieruchomości (gruntowe, budynkowe, lokalowe),
  • ułamkowej części nieruchomości,
  • prawa użytkowania wieczystego,
  • spółdzielczego własnościowe prawo do lokalu (ograniczone prawo rzeczowe).

Kancelaria ma dostęp do:

- elektronicznej bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK 2.0)

- e-sądu (Elektroniczne Postępowanie Upominawcze)

- do systemu OGNIVO - wyszukiwanie rachunków bankowych dłużników

- elektronicznej bazy ZUS

- ewidencji ludności MSW - system PESEL

- ewidencji Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej CIDG

- ewidencji Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych. CBDKW

Kancelaria udostępnia stronom postępowania bezpłatne przeglądanie akt przez internet poprzez:

- Monitor Postępowania Egzekucyjnego


- Komornik - Online

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński Kancelaria Komornicza nr I w Iławie

 
Projekt i wykonanie: Studio reklamy ADGRAPE